Tento web využívá soubory cookies k poskytování služeb, shromažďování dat o návštěvnosti a personalizaci reklam. S používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Více informací

Jsme zaměřeni na poradenství, dodávky a integraci v oblasti zdravotnických služeb.

Platformu NEXTLIFE lze označit za obchodně marketingový nástroj, který umožňuje zdravotnickým zařízením rozšířit svou nabídku poskytovaných služeb a zasáhnout tak větší segment příjemců jejich služeb, jak z oblasti lékařské i klientské veřejnosti.

Platforma NEXTLIFE je komplexní informační systém, který propracovaným způsobem poskytuje zdravotnickému zařízení, které se do tohoto systému zapojí, možnost nabízet své služby v rámci uceleného „životního prostředí“ webového magazínu, portálu a mobilní aplikace s výraznou přidanou hodnotou pro koncového zákazníka (pacienta) i pro zdravotnické zařízení, které v systému vystupuje jako dodavatel služeb.

MONA je moderní, inovativní a plně automatizované softwarové řešení pro vedení zdravotnické dokumentace zajišťující jednoduchou a rychlou komunikaci s dalšími softwarovými přístroji a nástroji.

Jedná se o nezávislý ambulantní program určený zejména pro ordinace praktických lékařů, pediatrů a specialistů, který umožňuje kompletní správu ordinace lékaře včetně vedení lékařské dokumentace pacientů, vykazování péče zdravotním pojišťovnám a elektronickou komunikaci s pojišťovnami a laboratořemi.

Aktuality

Dne 7. 9. 2017 byla vydána MONA verze 1.09

07.09.2017
MONA

Do verze byly zapracovány následující nové funkcionality a možnosti:

 • Významně přepracovány funkcionality kalendáře s cílem zjednodušit a zrychlit plánování a správu schůzek.

Zobrazit více

Dne 25. 7. 2017 byla vydána MONA verze 1.08

25.07.2017
MONA

Do verze byly zapracovány následující nové funkcionality a možnosti:

 • Nová funkce - komunikace se spirometrem. Umožňuje vyvolat nové měření spirometru, načtení výsledku měření a jeho uložení do databáze, prohlížení výsledků spirometrie pacienta a přepis výsledku do ambulantní karty (dekursu) pacienta. Komunikace probíhá standardním formátem GDT verze 2.
 • Nová funkce - přílohy ambulantní karty. Nově je možno k ambulantní kartě pacienta ukládat přílohy (soubory). Při vložení přílohy k ambulantní kartě, se automaticky do záznamu dekursu vloží hypertextový odkaz na přílohu. Přílohy je možno vkládat přímo, či zobrazit okno se seznamem všech příloh (souborů) pacienta, odkud je možno vybrat přílohu pro vložení do karty.
 • Možnost zobrazování pacientů z jiných ordinací, za předpokladu, že má ordinace povolen přístup (sdílení) pacientů ordinace, v níž byl pacient vytvořen (nastavuje / povoluje se v detailu pracoviště aplikace, jehož pacienti mají být přístupní z jiných ordinací).
 • Rozšíření konfigurovatelných parametrů v nastavení aplikace (podrobný seznam ve změnovém logu).
Zobrazit více

Dne 25. 4. 2017 byla vydána MONA verze 1.07

25.04.2017
MONA

Do verze byly zapracovány následující nové funkcionality a možnosti:

 • Nová funkce "Pracovní neschopnosti". Umožňuje vytvořit novou dočasnou pracovní neschopnost, převzít existující neschopnost od jiného lékaře, vytvářet hlášení ošetřujícího lékaře (včetně předání pacienta jinému lékaři) a ukončit pracovní neschopnost. Podporuje jak klasické papírové neschopnosti, tak i e-neschopnosti včetně přímé komunikace s portálem neschopností ČSSZ (je možno přímo odesílat neschopnosti či hlášení z aplikace).

 • Nové okno "Parametry aplikace" obsahující parametry společné pro celou aplikaci. Okno lze otevřít ikonou (tlačítkem) "Parametry aplikace" v "Celkovém přehledu nastavení".

Zobrazit více

Dne 3. 3. 2017 byla vydána MONA verze 1.06

03.03.2017
MONA

Do verze byly zapracovány následující nové funkcionality a možnosti:

 • Je možné stáhnout a zobrazit lékovou specifikaci či příbalový leták hromadně vyráběných léků.
 • Číselník hromadně vyráběných léků nově obsahuje podrobné informace o léku včetně informací o indikačním a preskripčním omezení a vykazovacím limitu.
 • Při výběru léku na recept je nově prováděna kontrola indikačních, vykazovacích a preskripčních omezení. Pokud je u zvoleného léku některé z omezení, je zobrazen dialog s příslušným upozorněním.
 • Při výběru léku na doklad ZÚM/ZÚLP je nově prováděna kontrola indikačních, vykazovacích a preskripčních omezení. Pokud je u zvoleného léku některé z omezení, je zobrazen dialog s příslušným upozorněním.
 • Nové okno / formulář zobrazující všechny obrázky pacienta. Okno lze zobrazit z ambulantní karty pacienta ikonou "Obrázek". V okně lze provádět správu obrázků (vytvářet nové, upravovat, odstraňovat) a též vybírat obrázky pro vložení do záznamu ambulantní karty
 • Historie medikace - nové okno zobrazující všechny léky, které byly pacientovi předepsány na recept, vykázány na doklad ZÚM / ZÚLP či použity při očkování.
Zobrazit více