Tento web využívá soubory cookies k poskytování služeb, shromažďování dat o návštěvnosti a personalizaci reklam. S používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Více informací

O společnosti

Společnost Integrated Medical Solutions a.s., je, jak již napovídá její název, zaměřena na poradenství, dodávky a integraci v oblasti poskytování zdravotnických služeb se zvláštním důrazem na aktuální, dynamicky se rozvíjející trend elektronického zdravotnictví (e – Health).

Naše služby se však nezaměřují jen na aktivity v rámci zdravotnických informačních systémů, ale také do oblasti budování komunikačních kanálů vůči zdravotní i laické veřejnosti. Zdravotnickým zařízením jsme také schopni pomoci s implementací komplexních systémů řízení dle mezinárodních norem ISO, včetně specializovaných norem pro oblast zdravotnictví, včetně systému řízení bezpečnosti informací.

Mezi naše zákazníky patří nemocnice, polikliniky, klinické laboratoře, zkušební laboratoře, transfúzní stanice v několika zemích Evropské unie.

Mezi naše úspěšné projekty lze např. uvést:

 • Integraci laboratorních informačních systémů spojenou s výrazným zvýšením efektivnosti poskytovaných služeb

 • Vývoj a provozování ambulantního informačního systému MONA, který umožňuje kompletní správu ordinace lékaře, včetně vedení lékařské dokumentace pacientů, vykazování péče zdravotním pojišťovnám a elektronickou komunikaci s pojišťovnami a laboratořemi

 • Vybudování kontaktního centra (callcentra), které profesionálně, efektivně, bez zbytečného prodlení poskytuje informace zdravotnické i pacientské veřejnosti, a to vše s důrazem na maximální ochranu citlivých osobních údajů

 • Zajištění rychlé a zabezpečené elektronické komunikace (komunikačních kanálů) mezi poskytovateli zdravotnických služeb a jejich příjemci, tedy lékaři a pacienty. Tyto kanály pokrývají kompletní spektrum možností, od navázání na nemocniční informační systémy po aplikace ve smartphonech jednotlivých lékařů

 • Implementace komplexních systémů řízení, které prošly úspěšnými audity u renomovaných auditorských společností.

V rámci výše uvedených činností působíme ve dvou oblastech. V první se se věnujeme konkrétní situaci v daném zdravotnickém zařízení, a na základě aktuálního stavu infrastruktury, procesů a fungování jednotlivých oddělení navrhujeme (a případně realizujeme) kroky vedoucí ke zvýšení efektivity. Druhá oblast pak obsahuje univerzální řešení, avšak s možností přizpůsobení danému zařízení, která nabízíme na trhu s cílem poskytnout zdravotnickým zařízením možnost rozšířit své stávající služby a zasáhnout tak větší segment příjemců jejich služeb.

Naším cílem je pomáhat zdravotnickým zařízením zvyšovat efektivitu s kladným dopadem na výsledky jejich hospodaření, ovšem bez jakýchkoliv kompromisů v oblasti kvality poskytovaných zdravotnických služeb, tak aby byla zaručena maximální podpora preventivního nebo léčebného procesu v rámci spolupracujících zdravotnických zařízení a zlepšování zdravotního stavu jednotlivců i celé populace.

Aktuality

Dne 7. 9. 2017 byla vydána MONA verze 1.09

07.09.2017
MONA

Do verze byly zapracovány následující nové funkcionality a možnosti:

 • Významně přepracovány funkcionality kalendáře s cílem zjednodušit a zrychlit plánování a správu schůzek.

Zobrazit více

Dne 25. 7. 2017 byla vydána MONA verze 1.08

25.07.2017
MONA

Do verze byly zapracovány následující nové funkcionality a možnosti:

 • Nová funkce - komunikace se spirometrem. Umožňuje vyvolat nové měření spirometru, načtení výsledku měření a jeho uložení do databáze, prohlížení výsledků spirometrie pacienta a přepis výsledku do ambulantní karty (dekursu) pacienta. Komunikace probíhá standardním formátem GDT verze 2.
 • Nová funkce - přílohy ambulantní karty. Nově je možno k ambulantní kartě pacienta ukládat přílohy (soubory). Při vložení přílohy k ambulantní kartě, se automaticky do záznamu dekursu vloží hypertextový odkaz na přílohu. Přílohy je možno vkládat přímo, či zobrazit okno se seznamem všech příloh (souborů) pacienta, odkud je možno vybrat přílohu pro vložení do karty.
 • Možnost zobrazování pacientů z jiných ordinací, za předpokladu, že má ordinace povolen přístup (sdílení) pacientů ordinace, v níž byl pacient vytvořen (nastavuje / povoluje se v detailu pracoviště aplikace, jehož pacienti mají být přístupní z jiných ordinací).
 • Rozšíření konfigurovatelných parametrů v nastavení aplikace (podrobný seznam ve změnovém logu).
Zobrazit více

Dne 25. 4. 2017 byla vydána MONA verze 1.07

25.04.2017
MONA

Do verze byly zapracovány následující nové funkcionality a možnosti:

 • Nová funkce "Pracovní neschopnosti". Umožňuje vytvořit novou dočasnou pracovní neschopnost, převzít existující neschopnost od jiného lékaře, vytvářet hlášení ošetřujícího lékaře (včetně předání pacienta jinému lékaři) a ukončit pracovní neschopnost. Podporuje jak klasické papírové neschopnosti, tak i e-neschopnosti včetně přímé komunikace s portálem neschopností ČSSZ (je možno přímo odesílat neschopnosti či hlášení z aplikace).

 • Nové okno "Parametry aplikace" obsahující parametry společné pro celou aplikaci. Okno lze otevřít ikonou (tlačítkem) "Parametry aplikace" v "Celkovém přehledu nastavení".

Zobrazit více

Dne 3. 3. 2017 byla vydána MONA verze 1.06

03.03.2017
MONA

Do verze byly zapracovány následující nové funkcionality a možnosti:

 • Je možné stáhnout a zobrazit lékovou specifikaci či příbalový leták hromadně vyráběných léků.
 • Číselník hromadně vyráběných léků nově obsahuje podrobné informace o léku včetně informací o indikačním a preskripčním omezení a vykazovacím limitu.
 • Při výběru léku na recept je nově prováděna kontrola indikačních, vykazovacích a preskripčních omezení. Pokud je u zvoleného léku některé z omezení, je zobrazen dialog s příslušným upozorněním.
 • Při výběru léku na doklad ZÚM/ZÚLP je nově prováděna kontrola indikačních, vykazovacích a preskripčních omezení. Pokud je u zvoleného léku některé z omezení, je zobrazen dialog s příslušným upozorněním.
 • Nové okno / formulář zobrazující všechny obrázky pacienta. Okno lze zobrazit z ambulantní karty pacienta ikonou "Obrázek". V okně lze provádět správu obrázků (vytvářet nové, upravovat, odstraňovat) a též vybírat obrázky pro vložení do záznamu ambulantní karty
 • Historie medikace - nové okno zobrazující všechny léky, které byly pacientovi předepsány na recept, vykázány na doklad ZÚM / ZÚLP či použity při očkování.
Zobrazit více